Serveis

Administració de Comunitats de Propietaris

Sóm administradors de finques col·legiats, i garantim una gestió seriosa i profesional.

 • Gestió econòmica de la comunitat a través de compte bancari propi de cada comunitat.
 • Gestió completa de l’edifici.
 • Confecció pressupost anual i liquidació general anual.
 • Cobrament provisions i control morositat.
 • Execució i seguiment dels acords aprovats a junta.
 • Obtenció Nif de les Comunitats.
 • Constitució de noves comunitats.
 • Constitució i legalització de llibres d’actes.

Administració de Comunitats de Propietaris
Administració de Comunitats de Propietaris

 • Certificat d'actes i remissió de les mateixes a tots els propietaris.
 • Convocar Juntes Ordinàries i Extraordinàries.
 • Execució d’acords presos. Confecció, emissió i cobrament de derrames i provisions de fons.
 • Celebració de Juntes on es determini, amb assistència de l'Administrador.
 • Enviament de cartes i circulars informatives a tots els propietaris.
 • Tramitació de subvencions.
 • Atenció als problemes que puguin sorgir, com ara reparacions, urgències, obres i altres necessitats.

Administració de Comunitats de Propietaris

Gestió immobiliaria

 • Intermediació en la compravenda d’immobles.
 • Redacció i revisió dels contractes de la operació.
 • Gestions necessàries, tant al registre de la Propietat com a organismes municipals.
 • Traspassos.
Descarrega el document de domiciliació bancaria

Gestió immobiliaria
Administració de lloguers

Administració de lloguers

 • Administració d’habitatges, edificis, locals comercials i oficines.
 • Liquidacions mensuals als propietaris.
 • Cobrament de rebuts als arrendataris.
 • Liquidació d’impostos.
 • Redacció de contractes i notificació prèvia de terminis.
 • Actualització de rendes i despeses.
 • Prevenció de morositat, sol·licitant garanties i/o avals necessaris.
 • Assessorament de les normatives en vigor.
 • Ingrés i retirada de fiances a INCASOL.
 • Lectures de comptadors i canvi de titulars de subministraments.
 • Tramitació de cedules d’habitabilitat i certificats energètics.
 • Publicitat d'immobles.

Administració de lloguers

Administradors de Finques

Comuniqueu una incidència
Finques Parellada
Dades de la finca
Dades de contacte
Incidència

Si vol, també pot adjuntar fins a tres fotos o altres arxius (màxim 3mbcadascún), en qualsevol d’aquestes formats: pdf, jpg, jpeg, png, doc, docx, odt.